8-veckorsprogram Hållbar Effektivitet Hemifrån

För välmående, rätt fokus och hälsosam produktivitet vid hemarbete

8-veckorsprogram Hållbar Effektivitet Hemifrån

För att stötta ledare och medarbetare som tycker att det är utmanande att jobba hemifrån har vi tagit fram ett specialanpassat 8-veckorsprogram för hemarbete där vi varje vecka kombinerar kortare utbildningsfilmer kring Veckans Vana och Veckans Outlookträning med förslag på övning/uppgift att prova under kommande vecka.

Det ingår även möjlighet att boka upp individuell tid för handledning/rådgivning/coachning eller bara för att få prata med någon. 

Du anmäler dig till programmet och kommer därefter varje vecka under 8 veckor få tillgång till veckans material via mail med länkar. Du har därefter tillgång till allt material och all information som läggs ut och får även tillgång till att boka upp tid för individuell avstämning/uppföljning/ coachning/pratstund direkt i en bokningskalender eller genom att maila/ringa.

Programmet kommer som s k ”drip content” dvs att det varje vecka släpps nytt innehåll för aktuell vecka för att det ska vara enkelt och hanterbart att ta till sig ett steg i taget.

 Materialet varje vecka består av:

 1.     Kortare filmer och text med veckans vana som t ex:

 • Metoder för att införa nya vanor
 • Prioriteringsmetoder för att känna sig nöjd med dagen
 • Att sätta gränser för arbetsdagen och tips för hur man går ”till & från” jobbet när man befinner sig hemma
 • Tekniker för att hitta fokus
 • Tips för planering av dagen och veckan för att hitta sin avgränsning
 • Effektiv mailhantering
 • Pausa - enkla och effektiva återhämtningsövningar
 • Metoder för att sluta skjuta på saker 
 • En enkel modell för att kunna säga nej
 • Mm
2.     Utbildningsfilmer och/eller instruktion kring framförallt smarta funktioner i Outlook för bättre kontroll av 
inkorgen, kalendern osv som t ex:
 • Regler och färgmarkering för t ex cc-mail 
 • Att söka bland mail på ett effektivt sätt och mapparnas vara eller icke vara
 • En beslutsmodell för att skapa kontroll över inboxen och få fullständig koll i Outlook med hjälp av kalendern och att göra listan
 • Flagga ett mail med datum och ev. tid för uppföljning
 • Att använda kalendern för att synliggöra arbetsuppgifter
 • Att hålla reda på vad jag behöver göra nu, nästa vecka, nästa månad osv
 • Göra om mail till kalenderbokningar eller infoga mail i befintlig bokning
 • Att kategorisera kalenderbokningar utifrån projekt, prioritet osv
 • Enkelt anpassa längden på möten - t ex 25 min eller 50 min
 • Skapa uppgifter/påminnelser utifrån ett mejl eller direkt i kalendervyn
 • Mallar, snabbdelar, snabbsteg
 • Senarelägga mail för leverans osv
 •  mm

 3.     Minst en konkret enkel uppgift/övning kopplat till ovanstående 2 delar och en uppmaning till kort reflektion kring förra veckans vana.


Pris per person är 2500 kr exkl. moms och vi har även förmånliga företags abonnemang. Kontakta oss för bokning av ditt program eller offert om ni är flera i er organisation som vill gå programmet.