Hållbar Effektivitet & Självledarskap på Distans

För välmående, rätt fokus och hälsosam produktivitet vid hemarbete

8- eller 16-veckorsprogram - Hållbar Effektivitet & Självledarskap på Distans 


För att stötta ledare och medarbetare som jobbar på distans erbjuder vi digitala program anpassade utifrån just er organisations behov och förutsättningar.

I dessa program kombinerar vi kortare utbildningstillfällen, via film och "live" varje eller varannan vecka, med möjlighet till individuell avstämning. Vi kan även anpassa längd av programmet utifrån era behov och erbjuder en digital plattform där vi håller utbildningarna, delar material och har diskussionsforum.


Det går t ex att anmäla en projektgrupp, en avdelning eller en hel organisation till våra anpassade program. 

Varje utbildningstillfälle/genomgång kommer att ske digitalt antingen via förinspelade filmer eller live så att det finns möjlighet att ställa frågor osv. Varje utbildningstillfälle/genomgång som hålls live spelas in så deltagare som inte har möjlighet att delta kan ta igen detta i efterhand. 

Exempel på vad vi går igenom under programmet: 

 • Metoder för att införa nya vanor
 • Tekniker för att hitta fokus och få rätt saker gjorda
 • Prioriteringsmetoder för att känna sig nöjd med dagen
 • Att sätta gränser för arbetsdagen och tips för hur man går ”till & från” jobbet när man befinner sig hemma
 • Tips för bättre digital gemenskap med kollegor och hur man skaffar sk "accountability partners"
 • Tips för planering av dagen och veckan för att hitta sin avgränsning
 • Effektiv mailhantering
 • Pausa - enkla och effektiva återhämtningsövningar
 • Metoder för att sluta skjuta på saker 
 • En enkel modell för att kunna säga nej
 • Tips för effektiva och engagerande digitala möten (även kopplat till specifik plattform som t ex Teams)
 • Mm
 Vid varje utbildningstillfälle/genomgång får deltagarna med sig minst en konkret enkel uppgift/övning och allt material och inspelade utbildningstillfällen finns tillgängligt för deltagarna att tillgå när det passar. 

Prisuppgift ca 1500-4000 kr exkl. moms per person beroende på omfattning och antal deltagare.

Kontakta oss
för mer information eller offert för er organisation, avdelning, enhet, grupp osv.