Effektiva & Engagerande Möten

För mer energi, bättre beslut och nöjdare mötesledare och deltagare

Åhh nej, inte ännu ett meningslöst möte!!!


TimeFinders målsättning är att göra era möten mer effektiva, meningsfulla och energigivande. Vi vänder oss till såväl enskilda mötesledare och mötesdeltagare som till fasta mötesgrupper inom företaget, t. ex ledningsgrupper, arbetsgrupper eller projektgrupper.

Om många på företaget går någon av våra utbildningar kan möteskulturen förändras på ett positivt sätt. Ni får effektivare och roligare möten samtidigt som företaget sparar pengar. 

Effektiva & Engagerande Möten i en Digital Vardag

Förutom att hantera de digitala verktygen så som Teams, Zoom, Skype, Google Meet osv för att hålla möten finns det en hel del att tänka på för att göra mötena så effektiva, engagerande och lyckade som möjligt.

Den här digitala utbildningen ger er konkreta tips & metoder för att hålla eller delta i digitala möten på ett effektivt sätt och samtidigt skapa hjärnsmarta möten. Fokus ligger på mötet mellan människor och inte på den tekniska lösningen så det vi går igenom är viktiga i alla möten oavsett plattform. Omfattning 45 min - 3 timmar. Exempel på innehåll:
 • De gamla klassikerna gäller fortfarande och vissa är viktigare än någonsin vid digitala möten
 • Hur skapar vi närvaro och engagemang i ett (digitalt) möte, hur ser vi till att deltagare känner sig inkluderade och hur förhåller vi oss till mötesdeltagare vi kanske varken ser eller kan få ögonkontakt med?
 • Några smarta tips innan, under och efter mötet som är extra viktigt att tänka på i det digitala mötet

Effektiva och engagerande möten

Den här utbildningen vänder sig till dig som har rollen som mötesledare och/eller mötesdeltagare på t. ex avdelningsmöten, enhetsmöten, projektmöten, arbetsmöten eller ledningsgruppsmöten. Utbildningen genomförs med kortare teoripass varvat med diskussioner och konkreta övningar.

Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för, och kunskap kring, hur du med hjälp av enkla metoder, tekniker och verktyg kan uppnå möteseffektivitet. Du får tips om hur du kan engagera deltagare eller hur du själv kan agera som mötesdeltagare för att bidra till att mötet blir så effektivt och bra som möjligt.

Genom att förbättra genomförandet av varje enskilt möte kommer det, förutom att kännas mer effektivt, engagerande, roligt och intressant även kunna frigöra tid för deltagarna. Målet är att du/ni som deltagare lämnar utbildningen med konkret kunskap som du/ni kan tillämpa direkt för att effektivisera dina/era möten. Exempel på innehåll (beroende på längd):

 • Vad kostar ett möte? (i tid, pengar och energi)?
 • Hur ni undviker ineffektiva möten på ett effektivt sätt
 • Varför, Vad, Vem, När, Var, Hur?
 • Att engagera, inspirera och motivera genom metoder och tekniker som hjärnan gillar
 • Hur kul får vi ha på mötet och samtidigt vara seriösa?
 • Smarta mötesmetoder att ha med i bakfickan
 • Vem är du och vilka är de övriga deltagarna?
 • Spelregler för bästa möjliga resultat
 • Sen då? Feedback, åtgärdspunkter, uppföljning mm
 • Avslutning och handlingsplan

 Fördjupning för mötesledare:

 • Hur skapar jag ett inbjudande och kreativt kommunikationsklimat under mötet?
 • Hur väljer jag rätt kommunikationsstil vid rätt tillfällen?
 • Hur hanterar jag ”besvärliga” människor och situationer under mötet?
 • Lite träning i feedback och konflikthantering
 • Att få med alla på tåget
 • Att avsluta ett möte på rätt sätt

Längd: Utbildningen genomförs som företagsanpassad och kan väljas som halvdag, heldag eller 2 dagar (varav en dag är fördjupning för mötesledare).