Fokus & Hjärnkoll

Fokuserad, Lugn & Effektiv på jobbet

Fokuserad, Lugn & Effektiv på jobbet

Vill du bli lugnare, mer fokuserad, effektivare och gladare både på jobbet och hemma? Vill du känna att du får bättre kontroll över din arbetssituation?

Det här är en kurs för dig som vill lära dig att bli mer närvarande i nuet samt få mentala strategier för att t ex öka din effektivitet, bli bättre på att fokusera och njuta lite mer av livet.

Under utbildningen går vi igenom enkla metoder för att öka förmågan till fokus och koncentration och på så sätt kunna få mer gjort och samtidigt minska känslan av eventuell stress.

Utbildningen kommer skapa förståelse för vad som händer när vi ”switchtaskar”, förklara skillnaden mellan inre och yttre distraktioner/avbrott vad vi kan göra åt dessa och hur vi kan påverka olika typer av ställtider.

Vi introducerar enkla övningar som kan genomföras både på jobbet och hemma för att skapa ett större lugn samtidigt som du blir mer fokuserad.

Vi går även igenom hur planering och prioritering ger dig bättre kontroll över arbetsdagen, veckan och månaden.

Genom att medvetandegöra dina val och undersöka vad du gör med din tid ökar du både din effektivitet och ditt välbefinnande – på jobbet och privat.

Vi kommer att prata om VAD man kan göra men också HUR och VARFÖR och vi varvar teoripass med diskussioner och övningar.  

  • Du ökar ditt fokus, får mer gjort på kortare tid samtidigt som du behåller lugnet
  • Du blir bättre på att koppla bort autopiloten och istället rikta din uppmärksamhet dit du vill
  • Du får verktyg för att öka ditt välbefinnande
  • Du lär dig förhålla dig till tankar som tankar och inte verklighet
  • Du lär dig enkla övningar som hjälper dig vid stress, splittring och ökade krav
  • Du blir bättre på att planera prioritera
  • Du kan minska eventuell känsla av stress
  • Du får hjälp att formulera en personlig handlingsplan för att gå från ord till handling

Längd: 1 dag (alt 2 x halvdag)

Den här kursen ges både som öppen och företagsanpassad, digitalt så väl som fysiskt. Se aktuella datum för öppen utbildning på Utbildning.se