Individuell Träning/Coachning

För mentalt välmående, hållbar effektivitet och bestående resultat

Individuell Träning/Coachning

Under årens lopp har vi sett hur stor skillnad det gör med kontinuitet och långsiktighet för att uppnå bestående resultat. Vi erbjuder därför halv-eller helårsprogram för individuell träning/coachning inom Hållbar Effektivitet & Timefulness.


TimeFinders Individuella träning/coachning passar t ex bra när:

         - Du behöver bli mer effektiv och produktiv utan att känna dig stressad eller pressad.
- Du vill känna dig mentalt starkare, må bättre och känna mer glädje i vardagen.
            - Det är något du behöver eller vill förändra och har svårt att genomföra på egen hand.

Oavsett vad du vill uppnå kan det vara bra med någon vid din sida som peppar, pushar och påminner dig under ett antal månader.
En individuell träning/coachning innebär att du får skräddarsydd hjälp utifrån dina behov och önskemål. Vi arbetar med konkreta verktyg, "hemläxor" och uppföljning.

Så här fungerar det:

  1. Du väljer vårt halv- eller helårsprogram.
  2. Under ett uppstartsmöte via Teams eller liknande plattform pratar vi om dina utmaningar, förväntningar och önskemål.
  3. Du får skatta dig själv/ditt nuläge i ett formulär genom att bedöma dig på en 10-gradig skala i ett antal frågor/påstående och detta formulär får du sedan fylla i igen i slutet av coachningen.
  4. Vi bestämmer hur ofta vi behöver "ses" (oftast 1-2 ggr/månad) och bokar nästkommande digitala träff. Inledningsvis har vi lite lägre träffar för att kombinera coachningen med teori/genomgång av metoder/verktyg anpassade till din situation som vi sedan skapar "hemläxor" utifrån. Därefter ett antal kortare uppföljningar där vi stämmer av, reflekterar, lägger till, följer upp osv.
  5. Du får alltid en sammanfattning efter varje träff där även eventuella hemläxor/förberedelser inför kommande tillfälle framgår.
  6. När programmet löper ut har du alltid möjlighet att välja vårt fortsättningsprogram som består av korta månadsvisa avstämningar för att se till så att du håller dig "på banan".

Pris för Coachningsprogram:

Halvår: 14.995 kr exkl. moms
Helår: 24.995 kr exkl. moms

Fortsättningsprogram:

Halvår: 7.995 kr exkl. moms
Helår: 14.995 kr exkl. moms